Beskaering lind1Træet inden beskæring

Beskaering lind2Træet efter beskæring

Læs mere om beskæring af træer hér.