Beskaering pederstrup2Træet inden beskæring

Beskaering pederstrup1Træet efter beskæring

Læs mere om træbeskæring hér.