Faeldning alle1Træerne inden fældning

Faeldning alle2Træerne efter fældning

Læs mere om træfældning hér.